پیچگاژ کریمزداه

قدرت نوشتنم را بالا می برم نه قدرتم را...

پیچگاژ کریمزداه

قدرت نوشتنم را بالا می برم نه قدرتم را...

۱۴ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

حال و روزم این روزها ابریست

اشکهایم نمی دانند

 ببارند یا فروکِش کنند

"پیچگاژ"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۴:۱۱
پیچگاژ

دیگر نیاز نیست بیایـــــی
من در خودم 
تو را داشتم 
و خواهم داشت..!

"پیچگاژ کریمزاده"
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۸
پیچگاژ

خیلی سخته به بغضِ گلــــوت بگی دِ لامصب بیا بیـــــــــــــرون...

"پیچگاژ"
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۵
پیچگاژ

هر لحظه ممکن است مغزم منفجر شود 
مواظب ترکش واژه ها باشــــــــــــ
#پیچگاژ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۴
پیچگاژ

مرد گویی سوارهِ نسیم بهاری بود/آمد/رفت...
ولی هیچ،جز بهار و سرسبزی بجای نگذاشت...
گویا خود را سوزاند ولی نگذاشت دیگران بسوزنند...
"پیچگاژ"
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۴
پیچگاژ

گرگ ها نیز 
در ذهن من
 دچار دوگانه گی شدن 
نمی دانند
 بِدَرند 
یا 
دَریدِه شوند...

"پیچگاژ کریمزاده"
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۱
پیچگاژ

شنل قرمزی

گرگ

از تو نمیترسد

از انسانهایی میترسد که شبیهش هستند...

 نسل کشی در انسانها غوغا میکند...


 "پیچگاژ"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۳:۵۹
پیچگاژ

سال92تـمام شـد!
سال93شروع شد!؟
نمیدانم یک سال به سنم زیاد شد
نمیدانم یک سال از سـنم کم شـد
به تجربیاتم اضافه شد
از نـفـهـمـیـم کــم شد
نمیدانم بایدشکرگزار باشم
نمیدانم شکرگزارِ کی کنم
به کی باید عادت کنم
به کی نباید عادت کنم
از کی بترسم 
از کی نترسم
به کدوم سمت برم
از کدوم سمت نرم
به وجودم باورداشته باشم
به وجودم باور نداشتهباشم
خدا هست
خدا نیست
من هستم
من نیستم
تو هستی 
تو نیستی
زندگی هست
زندگی نیست
زمین هست
زمین نیست
جهان وجود داره
جهان وجود نداره
و...
من امسال را با شک گرایی(Skepticism)به اتمام رساندم
و امیدوارم سال جدید یک درجه پیش رفت کنم و آیندههای جدید بتونم جواب این مغزم که نمیدونم هست یا نیست رو بدم!
*سال نیکو و پر از اندیشه های زیبا برای شما آروز دارم (با اینکه به آرزو نیز شک دارم)به هر حال سالی نیکوتر پیش رو داشته باشید* 
"پیچگاژ"


*برای آرشیوبندی مطالبم 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۳:۵۱
پیچگاژ

من دلگیرم از شما...!
آری از شما...!
همانانی که عزاداری میکنید....!
چرا باید بعد عزادریتان کارگر شهرداری اضافات عزایتان را جمع کند؟
شما عزاداری میکنید یا عذاب آوری برای پیرمردشهرداری؟

بیاییم فرهنگ سازی کنیم یک قدم از شما برای خوده شما...
اگر آشغالی از زمین بر نمیداریم حداقل آشغال نریزیم...

"پیچگاژ"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۹:۱۱
پیچگاژ

ای عشق

مهم نیست کجای تاریخ ایستاده ای 

روسری سر کن

نسیمی که از موهایت گذر کرد 

به مشامِ هرکه رسید شاعرش کرد


پیچگاژ کریمزاده


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۳ ، ۱۳:۰۷
پیچگاژ