پیچگاژ کریمزداه

قدرت نوشتنم را بالا می برم نه قدرتم را...

پیچگاژ کریمزداه

قدرت نوشتنم را بالا می برم نه قدرتم را...

۲۶ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است


در کودکی فکر میکردم

کرمهای خاکی در زیر خاک مرده اند

زمانی به زنده بودنشان پی بردم که آنها را از زیر خاک بیرون می کشیدم،اشتباه میکردم

مثل انسان هایی که قبل از مرگ زندگی نمی کنند ولی، در حسرت می میرند

پ ن: ویرایش دوم


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۳:۱۱
پیچگاژ

مَن

بی“تو”

مثل گرگ مستی هستم

که در امتداد شب 

زوزهِ میکشد

 و ازعذاب دوریت

 به سگان دل بسته

تا تنهایش را

 در چنگ سگان باشد

 نه بی وفایانی

 همچون “تو”

 

"پیچگاژ"

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۲:۲۴
پیچگاژ

 

فرد آزاده همیشه آزادس ...

و در قهقرای وجودش نیز به آزادی فکر میکند ...

 

 

"پیچگاژ"

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۱:۳۹
پیچگاژ

هیچگاه برای بــزرگ کردن خود,جوانـی را کوچک نکنیم...

هیچگاه برای شادبودنمــان,شــادی جوانـی را نگیـــریم...

هیچگاه برای چنددقیقه خندیدن,غرورجوانی را نشکنیم...

هیچگاه بـرای جلو تـوجه خود,جوانی را حقــیرنکنـــیــم...

هیچگاه بــرای امیدواربـودنمان,جوانی را نا امیدنکـنیـم...

وبسیاری هیچگاه های دیگر بگذاریم جوانمان ,جوانانه افتخار آفرین جوانیش باشد.خط خطی های ساعت24/پیچگاژ


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۱:۳۵
پیچگاژ

وقتی احساسم فوت کرد

منطقم پای کوبی میکرد


"پیچگاژکریمزاده"


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۱:۳۱
پیچگاژ

میترسم از جنبش درونم چون فقط مرا از بیرون از بین میبرد ولی هیچگاه درونم آرام نمیگیرد


"پیچگاژ"

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۱:۲۱
پیچگاژ

چه اصراریست در فهمیدن وقتی که ما با نفهمیدن خوشحالتریم 


"پیچگاژ"

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۱:۱۸
پیچگاژ

 

همیشه یادم میرود،اشک هایم را ببویم که بدانم بوی کدامین درد را میدهد...

 "پیچگاژ"

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۳ ، ۱۹:۴۵
پیچگاژ

 

 

بعضی ها از آزادی خود ترس دارند و در چارچوب خود گرفتارن ...

"پیچگاژ"

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۳ ، ۱۹:۳۲
پیچگاژ

ذهن های بیمار از پلیدی ها پیروی میکنند...

"پیچگاژ"

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۳ ، ۱۹:۲۴
پیچگاژ